برچسب پست هاحادثه"

مرگ یک راننده کمپرسی روز چهارشنبه گذشته  هنگام تخلیه بار در مکان تخلیه مرگ یک راننده کمپرسی روز چهارشنبه گذشته  هنگام تخلیه بار در مکان تخلیه، دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. سعید علام راننده کامیوندار با بیان این مطلب گفت: این راننده محسن کرمی نام ...
بیشتر بخوانید