برچسب پست هاحمل و نقل جاده ایی"

حمل و نقل کالا در کشور و حمل و نقل در اهواز بصورت های مختلفی انجام میشود.1-حمل و نقل جاده ایی 2-حمل و نقل هوایی 3- حمل و نقل ریلی 4-حمل و نقل دریاییحمل و نقل جاده ایی پرکاربردترین نوع حمل و نقل در اهواز است که نسبتا ایمنی ...
بیشتر بخوانید
حداقل مدرک تحصیلی لازم برای صدور کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی با تفکیک نوع گواهینامه مشخص شد حداقل مدرک تحصیلی لازم برای صدور کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی با تفکیک نوع گواهینامه مشخص شد. دستورالعمل جدید در خصوص حداقل مدرک تحصیلی لازم برای صدور کارت هوشمند ...
بیشتر بخوانید