برچسب پست هارانندگان کامیون"

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرایط جدید حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز را برای صدور کارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی بخش مسافر و کالا اعلام کردرئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرایط جدید کمترین مدرک تحصیلی مورد نیاز را برای صدور ...
بیشتر بخوانید
مرگ یک راننده کمپرسی روز چهارشنبه گذشته  هنگام تخلیه بار در مکان تخلیه مرگ یک راننده کمپرسی روز چهارشنبه گذشته  هنگام تخلیه بار در مکان تخلیه، دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. سعید علام راننده کامیوندار با بیان این مطلب گفت: این راننده محسن کرمی نام ...
بیشتر بخوانید
غیرفعال شدن کارت هوشمنداز دیگر تخلفات، حمل مواد مخد و دیگر کالاهای قاچاق، جعل اسناد حمل و نقل گمرکی و یا استفاده از اسناد مجعول مذکور مشروط به صدور رای مراجع ذی صلاح قضایی مبنی بر محکومیت راننده است. چه تخلفاتی موجب غیرفعال شدن کارت هوشمند رانندگان ناوگان سنگین  و ...
بیشتر بخوانید