غیرفعال شدن کارت هوشمند

غیرفعال شدن کارت هوشمند

از دیگر تخلفات، حمل مواد مخد و دیگر کالاهای قاچاق، جعل اسناد حمل و نقل گمرکی و یا استفاده از اسناد مجعول مذکور مشروط به صدور رای مراجع ذی صلاح قضایی مبنی بر محکومیت راننده است.

چه تخلفاتی موجب غیرفعال شدن کارت هوشمند رانندگان ناوگان سنگین  و جریمه آنان می شود؟

این پرسشی است که احتمالا برای افرادی که برای اولین بار وارد حرفه رانندگی ناوگان سنگین شده اند، وجود دارد. از دیگر تخلفات، حمل مواد مخد و دیگر کالاهای قاچاق، جعل اسناد حمل و نقل گمرکی و یا استفاده از اسناد مجعول مذکور مشروط به صدور رای مراجع ذی صلاح قضایی مبنی بر محکومیت راننده است.

یکی دیگر از این تخلفاتبرای غیرفعال شدن کارت هوشمند نرساندن بار به مقصد مطابق مفاد مندرج در بارنامه است و نیز تعداد دیگری از تخلفات که در جدول پیوست آمده است.

واگذاری کارت هوشمند بغیر یا دخل و تصرف در محتویات آن

حمل موراد مخد.ر و سایر کالاهی قاچاق ،جعل اسناد حمل و نقل گمرکی و دولتی و یا استفاده از اسناد مجعول مذکور، مشروز به صدور رای مراجع ذی صلاح قضایی مبنی بر محکومیت راننده

 1. نرساندن بار به مقصد تعیین شده در مندرجات بارنامه
 2. عدم رعایت شوئنات و موازین شرعی و اخلاقی در حین سفر
 3. جابجایی و ارسال بار بدون بارنامه و یا استفاده مکرر از یک بارنامه صادر شده توسط رانندگان
 4. عدم تطابق بار حمل شده با نوع بار تعیین شده در بارنامه و یا عدم تطبیق کامیون برای ارسال بار
 5. دادن وسیله نقلیه حامل بار به اشخاص غیر فاقد صلاحیت یا فاقد کارت هوشمند راننده
 6. استفاده از مواد روانگردان یا مشروبات الکلی مستند به رای مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی
 7. عدم رعایت تذکرات و بخشنامه و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان حمل و نقل
 8. عدم مهار بار بصورت مناسب
 9. حمل بار ترافیکی بدون مجوز پروانه تردد یا عدم ثبت ساعت یا حرکت در ساعات غیرمجاز یا نداشتن اسکورت تعیین شده در مجوز
 10. حمل بار با اضافه تناژ
 11. سایر موارد….

تصویر بخشنامه پیوست

 

سغیرفعال شدن کارت هوشمند

 

مرگ یک راننده کمپرسی هنگام تخلیه بار+ عکس

یک نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد